Hoeveel kan ik lenen als bedrijf?

lenen als bedrijf

Denk hierbij aan bijvoorbeeld een auto, inboedel of een nieuw bedrijfspand. Hoeveel u kunt lenen voor uw bedrijf hangt natuurlijk helemaal af van verschillende factoren en natuurlijk van de cijfers van het bedrijf. Ook de Belgische overheid heeft verschillende initiatieven om zelfstandig ondernemers te ondersteunen.

simulatie

Een zakelijke lening bij de bank
Voor bedrijven is er natuurlijk ook de mogelijkheid om te lenen bij de bank. U kunt bijvoorbeeld lenen om uw bedrijfsactiviteiten te ondersteunen met een lening die een looptijd heeft die langer is dan een jaar. Deze leningen hebben vaak flexibele looptijden en kunnen vaak gemakkelijk worden berekend en afgesloten. Op de website van de bank kunt u vaak gemakkelijk vinden welke lening past bij uw bedrijf. U kiest dan uit een aantal kredietformules voor een looptijd langer dan een jaar. Door een afspraak bij de bank te maken kunt u zich laten adviseren voor de beste lening voor uw bedrijf en de behoeften van uw bedrijf. Zo zijn er bijvoorbeeld leningen die u in staat stellen voor het investeren in nieuw materiaal of modernisering van uw bedrijf, maar ook voor bijvoorbeeld het leasen van bedrijfswagens. Ook kunt u bij de bank terecht voor bankgarantie. U kunt uw overeenkomst met deze kredietvorm garanderen. In geval van het niet kunnen nakomen van uw verplichtingen wordt het beschuldigde bedrag van u overgenomen. Er zijn vaak ook tal van korte leningen te krijgen die u helpen met het op pijl houden van bijvoorbeeld de liquide middelen van uw zaak. Zo kunt u zelfs uw belastingen financieren, de betaling van het vakantiegeld of de eindejaarsuitkering van uw werknemers verspreiden over een jaar of extra krediet opnemen. Meestal kan dit vanaf 2.000 euro. Een onverwachte uitgave financieren? Vaak kunt u een korte lening afsluiten en krediet opnemen voor uw bedrijf. Dit kan meestal vanaf 50.000 euro. Veel ondernemers vinden het ook fijn om de financiële risico’s die zij lopen te verminderen. Zo zorgt u voor een financiële armslag en voldoende liquide middelen die u kunt lenen bij de bank. Hoeveel u kunt lenen voor uw onderneming hangt volledig af van uw eigen middelen en de cijfers van uw bedrijf.

Maatregelen voor gevestigde bedrijven door de overheid
Een voorbeeld van steun maatregelen van de federale overheid is bijvoorbeeld een belastingkrediet bij toename van het eigen vermogen. KMO’s die in aanmerking komen voor een verlaagd vennootschapsbelasting tarief kunnen een belastingkrediet krijgen van 7,5% berekend op de toename van het eigen vermogen. Hiervoor geld een maximum van 19.850 euro. Eenmanszaken genieten van een belastingkrediet van 10% berekend op de toename van het eigen vermogen, tot 3.750 euro. Een andere maatregel is de investeringsaftrek. Een onderneming die bij de start of bij uitbreiding investeert kan een percentage van de waarde van die investering aftrekken van de belastbare winst. Dit kan eenmalig maar ook tijdens de gehele afschrijvingsperiode van de desbetreffende investering. Een investering die energiebesparend of milieuvriendelijk is, kan leiden tot een hogere investeringsaftrek, net als investeringen in octrooien en bedrijfsbeveiliging. Ook is er de notionele intrestaftrek, waarbij bedrijven een bepaald percentage (afhankelijk van de grootte van de onderneming) van het ‘gecorrigeerde’ eigen vermogen kunnen aftrekken van de belastbare winst. Ook is er een aanmoediging voor het tewerkstellen van personeel waarbij u steunmaatregelen ontvangt bij het aanwerven van nieuw personeel.

Maatregelen voor gevestigde ondernemingen vanuit het Vlaams Gewest
Om ondernemers aan te moedigen heeft ook het Vlaams Gewest een aantal stimulerende maatregelen om ondernemers te ondersteunen. Zo is er subsidie op de diensten van erkende dienstverlening voor bijvoorbeeld opleiding, advies, kennisoverdracht en mentorschap. Ook is er de waarborgregeling. Hierbij schiet de Vlaamse overheid te hulp wanneer een gebrek aan waarborgen een banklening in de weg staat. De Vlaamse overheid kan dan tot 75% van de lening waarborgen.

simulatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Let op: geld lenen kost ook geld.