Hoeveel kan ik lenen als doorlopend krediet?

Hoeveel kan ik lenen als doorlopend krediet

Het kan zijn dat u eenmalig geld wilt lenen, bijvoorbeeld in geval van het afsluiten van een hypothecaire lening, een autolening of een persoonlijke lening. U wilt een dure aankoop kunnen financieren door geld te lenen, dat u later in termijnen terugbetaalt. Maar het is ook mogelijk om geld in een andere vorm te lenen, zoals een doorlopend krediet.

simulatie

Wanneer u een doorlopend krediet verkrijgt bij een bank of bij een andere kredietverstrekker, dan kunt u tot een bepaald bedrag (de kredietlimiet) geld blijven lenen. Bij een doorlopend krediet bepaalt u zelf de hoogte en het moment van uw geldpname of de terugbetaling. Alleen over het bedrag dat u opgenomen heeft, betaalt u rentekosten. Maar hoeveel kunt u nu maximaal lenen als u kiest voor een doorlopend krediet? Dat is afhankelijk van meerdere factoren.

Kredietlimiet

Bij het verstrekken van een doorlopend krediet, bepaalt de kredietverstrekker het maximaal te lenen bedrag. Dit heet de kredietlimiet. Tot dit bedrag kunt u naar eigen inzicht geld opnemen en weer terugbetalen. U hoeft dus lang niet altijd het volledige bedrag te lenen, waardoor u ook niet verbonden bent aan bijbehorende kosten. U betaalt alleen rentekosten over het bedrag dat u heeft opgenomen, en niet over de volledige kredietlimiet. Hoe wordt de hoogte van de kredietlimiet bepaald?

Risicoprofiel

Voor het verstrekken van elke lening, dus ook voor het verstrekken van een doorlopend krediet, bepaalt de bank of andere kredietverstrekker de hoogte van het risico dat aan de lening verbonden is. De verstrekker van het krediet, wil immers zoveel mogelijk zekerheid dat er aan de financiële terugbetalingsverplichtingen (inclusief rente) voldaan kan worden. Daarvoor wordt een risicoprofiel opgesteld van de geldlener. Verschillende factoren geven invulling aan dit profiel.

Een belangrijk onderdeel van het risicoprofiel is de hoogte van uw vaste (netto) maandinkomen. Heeft u maandelijks de zekerheid van een hoog inkomen, dan geeft dat de bank een vorm van zekerheid. Er is dan immers geld beschikbaar voor terugbetaling en voor de betaling van rentekosten. Ook de hoogte van uw vaste lasten, zoals woonlasten, speelt daarbij een rol. Ook hierover wil een kredietverstrekker dus inzicht verkrijgen. Heeft u weinig vaste lasten, dan blijft er immers maandelijks meer geld over dat ingezet kan worden om aan uw verplichten te kunnen voldoen. Ook andere factoren, zoals leeftijd, leenhistorie en gezinssituatie zijn van invloed op het risicoprofiel.

Invloed op de voorwaarden

Niet alleen op de hoogte van het doorlopend krediet heeft het risicoprofiel invloed, maar ook op de geldende voorwaarden. Des te minder risico de kredietverstrekker loopt, des te gunstiger de voorwaarden van het doorlopend krediet over het algemeen zullen zijn. Het heeft dus ook invloed op bijvoorbeeld het rentepercentage, en dus op de kosten van het lenen van geld.

Ook een mogelijk onderpand kan flinke invloed hebben op de voorwaarden. Als u een onderpand kunt bieden voor de lening, dan geeft u de verstrekker van het krediet daarmee veel zekerheid. Indien u niet aan de financiële verplichtingen kunt voldoen, dan kan de kredietverstrekker immers het onderpand benutten.

simulatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Let op: geld lenen kost ook geld.