Hoeveel kan ik lenen zonder vast contract?

Hoeveel kan ik lenen zonder vast contract

Het lenen van geld is in sommige gevallen zeer wenselijk. Soms komt u immers voor onvoorziene uitgaven te staan, waarvoor u niet direct het benodigde geld beschikbaar heeft. Het is dan handig om geld te kunnen lenen bij een bank of andere kredietverstrekker, zodat u de benodigde aankoop of betaling toch kunt verrichten. Het verstrekte krediet betaalt u vervolgens terug, meestal in termijnen en inclusief rente. De kredietverstrekker wil wel zekerheid hebben over deze terugbetaling, en daarvoor is uw inkomen van belang. Maar wat nu als u niet over een vast arbeidscontract beschikt? Kunt u dan toch geld lenen, en zo ja: hoeveel?

simulatie

Waarom is inkomen belangrijk bij geld lenen?

Banken of andere verstrekkers van krediet, vragen altijd om informatie over uw netto maandinkomen. Deze informatie is voor hen van groot belang, omdat zij op basis hiervan het risico van de kredietverstrekking in kunnen schatten. Het geld dat zij uitlenen, willen ze immers graag terugbetaald zien, plus rente. Om er zo zeker mogelijk van te zijn dat de geldlener aan deze financiële verplichten kan voldoen, willen kredietverstrekkers vooraf informatie hebben over onder andere het netto maandinkomen.

Hoe meer vaste inkomsten u maandelijks heeft, hoe gemakkelijker u het geld plus rentekosten kunt terugbetalen. De bank of andere kredietverstrekker kan dan het risico nemen om wat meer geld uit te lenen. Andersom zijn deze instellingen terughoudender als u niet over een vaste bron van inkomsten beschikt. Als u geen vast contract heeft, dan wordt (veel) geld lenen een stuk lastiger. In sommige gevallen is het wel mogelijk, maar vaak heeft u te maken met hoge rentepercentages.

Intentieverklaring

Als u nog geen vast contract heeft, maar uw werkgever is wel van plan om dit in de nabije toekomst aan te bieden, dan heeft u toch goede papieren om in aanmerking te komen voor een lening. U kunt uw werkgever een intentieverklaring laten afgeven, waarin deze aangeeft van plan is u in de toekomst een vast contract te geven, mits uw arbeidsprestaties en de marktomgeving onveranderd blijft of verbetert. Sommige kredietverstrekkers vereisen zelfs een intentieverklaring bij het verstrekken van een lening. Hoe dan ook, als u geen vast contract heeft, maar wel over een intentieverklaring beschikt, dan heeft u betere kaarten in handen voor een hogere kredietsom.

Meer rente en minder lenen

Het feit dat u niet over een vast contract beschikt, blijft echter voor kredietverstrekkers een bron van onzekerheid. Zonder vast contract komt u waarschijnlijk in de situatie dat u minder geld kunt lenen dan mensen die wel een vast contract hebben. Bovendien zijn de rentekosten hoger, omdat het risico voor de kredietverstrekker ook hoger is. Een intentieverklaring kan dit wat verzachten, maar pas als u een vast en verzekerd maandinkomen heeft, kunt u meer geld lenen tegen gunstigere voorwaarden.

Toch lenen

Alhoewel het een grote rol speelt, is het vaste maandinkomen gelukkig niet alleen bepalend. Er zijn immers steeds minder mensen die de zekerheid krijgen van een vast dienstverband. Dat hoeft niet te betekenen dat u niet aan de verplichtingen kunt voldoen. Met een tijdelijk dienstverband of op basis van inkomen uit een eigen zaak, kunt u bijvoorbeeld ook voldoende (maand)reserve opbouwen. Heeft u al wat jaren werkervaring opgebouwd, het zij in tijdelijk dienstverband, dan geeft dat ook meer zekerheid aan de bank of andere kredietverstrekker.

Ook andere factoren spelen een rol. Heeft u bijvoorbeeld maar weinig woonlasten of andere vaste lasten, dan spreekt dat weer in uw voordeel. Ook uw gezinssituatie en leeftijd kunnen van invloed zijn op uw zogenaamde kredietwaardigheid. Woont u samen of bent u gehuwd met een partner die wél over een vast inkomen beschikt, dan kunt u mogelijk een gezamenlijke lening afsluiten. Heeft u (nog) geen kinderen en bent u ouder dan 25 jaar? Dan komt u waarschijnlijk toch wel in aanmerking voor het lenen van de benodigde som geld.

simulatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Let op: geld lenen kost ook geld.