Hoeveel kan ik lenen met een sociale lening?

Hoeveel kan ik lenen met een sociale lening

Geld lenen kunt u doen bij de verschillende Belgische banken of andere financiële instellingen. Als u bijvoorbeeld een huis wilt kopen, dan gaat u op zoek naar de meest gunstige hypothecaire lening. Veel mensen vergeten echter dat er ook sociale leningen beschikbaar zijn, die worden ondersteund door de overheid. Er zijn verschillende vormen van de sociale lening. Maar wat is dat nu eigenlijk, een sociale lening? En hoeveel geld kan ik lenen door middel van een sociale lening?

simulatie

Wat is een sociale lening?

In wezen is een sociale lening een lening zoals elke andere lening. U verkrijgt geld, dat u later met rente weer terugbetaalt. Een sociale lening wordt echter verstrekt door de overheid, die de meest gunstige voorwaarden probeert te verschaffen voor uw specifieke doel. Kenmerkend aan de sociale lening, is dat er geen winstoogmerk aan verbonden is. Hierdoor zijn de kosten die verbonden zijn aan deze lening lager dan bij leningen bij veel andere instellingen.

Er zijn verschillende soorten sociale leningen. De meest bekende vorm is misschien wel de sociale lening waarmee u uw woonhuis financiert. Maar er zijn ook andere vormen beschikbaar, bijvoorbeeld om in uw levensonderhoud te voorzien. Een essentieel kenmerk van de sociale lening, is dat deze niet voor iedereen beschikbaar is. Sociale leningen zijn opgesteld met het oog op mensen met een relatief laag inkomen. Deze vorm van lenen bij de overheid, maakt het voor deze mensen ook mogelijk om te kunnen investeren en om stappen te kunnen zetten. Aan de sociale inslag ontleent deze leenvorm dan ook haar naam.

Hoeveel geld kan ik lenen?

Als u gebruik wilt maken van een sociale lening, dan is de eerste vraag die u moet stellen niet hoeveel u kunt lenen, maar óf u kunt lenen. De sociale lening is immers niet voor iedereen vrij beschikbaar. U kunt informatie inwinnen bij uw gewest over de voorwaarden. Als u in aanmerking komt voor een sociale lening, dan gelden in feite dezelfde principes als bij andere vormen van geld lenen.

Op de vraag hoeveel geld u maximaal kunt lenen, kan dan ook geen eenduidig antwoord worden gegeven. Dat hangt immers af van uw persoonlijke en financiële situatie. Een belangrijke bepaler van de hoogte van de lening – en van andere voorwaarden – is uw maandelijkse vaste bron van inkomsten. Heeft u een vast arbeidscontract, dan vergroot dit de mogelijkheden aanzienlijk.

Maar ook uw vaste lasten spelen een belangrijke rol. Als u maandelijks maar weinig kosten maakt, dan houdt u immers meer geld over om de aflossingen en rentekosten mee te kunnen betalen. Want ook bij de sociale lening betaalt u aflossing en rente, alhoewel dit minder is dan bij reguliere geldleningen. Tot slot speelt uw persoonlijke situatie (leeftijd, gezinssamenstelling) ook mee bij het bepalen van uw kredietwaardigheid.

Soort lening

Een sociale lening wordt aangeboden in de vorm van een persoonlijke lening. Hierdoor komt u tussentijds niet voor verrassingen te staan. Toch zijn er wel verschillende mogelijkheden. In verreweg de meeste van de gevallen wordt de sociale lening ingezet om een woning of woonruimte te kunnen financieren. Maar ook andere vormen zijn mogelijk, bijvoorbeeld een kleinere lening om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. Voor welke vorm u ook wilt kiezen, door middel van een sociale lening verkrijgt u gunstige voorwaarden om geld te lenen, ondanks uw wat mindere financiële situatie.

simulatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Let op: geld lenen kost ook geld.