Hoeveel kan ik lenen bij Kredietpartner?

Hoeveel kan ik lenen bij Kredietpartner

Een lening kan uitkomst bieden als u een grote aankoop moet doen. Wilt u bijvoorbeeld een huis, auto of witgoed kopen, dan is daarvoor een forse geldsom nodig. En het is goed mogelijk dat u dit geld niet direct beschikbaar heeft op uw spaarrekening. Om de aankoop dan toch mogelijk te maken, kunt u ervoor kiezen om een geldlening af te sluiten. Een cruciale vraag die veel mensen stellen, is hoeveel geld u kunt lenen bij Kredietpartner. Het antwoord op die vraag hangt af van verschillende factoren, die hieronder worden besproken.

simulatie

Hoogte van uw vaste inkomen

Misschien wel de meest bepalende factor, is de hoogte van uw vaste (netto) maandinkomen. Het is voor Kredietpartner belangrijk om te weten hoeveel geld u maandelijks overhoudt en vrij kunt maken voor de terugbetaling, inclusief betaling van rente. Want als u geld leent, dan moet u de geldsom in stukjes terugbetalen, in maandelijkse termijnen. Bovenop die aflossingskosten betaalt u ook rente, die de kredietverstrekker vraagt. Heeft u maandelijks veel geld over, dan is de bank ervan verzekerd dat u relatief veel geld kunt terugbetalen binnen een vastgestelde periode. Dat resulteert in een hogere maximumlening.

Vaste lasten

Ook de hoogte van uw vaste lasten spelen natuurlijk een belangrijke rol. Want u kunt maandelijks wel veel geld binnenkrijgen, maar als u ook te maken heeft met hoge vaste lasten, dan blijft er alsnog weinig geld beschikbaar voor de afbetaling van uw lening. Het is dus voor Kredietpartner ook van belang om in kaart te hebben, wat uw vaste lasten zijn.

Soort lening

Niet alleen het sommetje van uw maandelijkse netto inkomen en de kosten zijn bepalend. Ook de soort lening die u wenst af te sluiten, bepaalt voor een groot deel het bedrag dat u kunt lenen. Wilt u een huis kopen, dan gaat het immers om een langlopende lening van een groot geldbedrag. Dat is wat anders dan dat u een persoonlijke lening wenst af te sluiten. De looptijd van de lening is dus van belang. Hoe lang wilt u gebonden zijn aan uw lening? Wilt u de lening binnen een jaar volledig hebben afbetaald, of kiest u er juist voor om een langlopende lening aan te gaan? Bij een kortlopende lening heeft u over het algemeen te maken met hogere rentepercentages.

Naast de looptijd van de lening, is ook het doel van de lening bepalend voor de hoogte van het te lenen bedrag. Wilt u een huis kopen, dan heeft u veel geld nodig. Kredietpartner kan uw dat geld ook verstrekken, omdat u het huis als onderpand kunt inbrengen. Indien u dan niet aan uw betalng kunt voldoen, dan kan de kredietverstrekker gebruikmaken van de zekerheid van het onderpand van het huis. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld in geval van een autolening, waarbij de auto als onderpand kan dienen. Dit leidt tot minder risico voor de kredietverstrekker, en dus tot lagere rentekosten voor de aanvrager van de lening. Een persoonlijke lening sluit u af als u geen verantwoording voor het doel van de lening wilt afleggen. Dat kan in veel gevallen van nut zijn, bijvoorbeeld wanneer u een vakantie wilt financieren of een andere privéaankoop wilt doen.

Lopende leningen en leenhistorie

Ook uw huidige leengedrag en leenhistorie is van belang. Heeft u tegelijkertijd meerdere leningen lopen, dan heeft de kredietverstrekker minder zekerheid dat u aan al deze verplichtingen kunt voldoen. Dit heeft vanzelfsprekend ook invloed op de hoogte van de lening. Ook uw leenhistorie heeft invloed op uw leningvoorwaarden.

simulatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Let op: geld lenen kost ook geld.