Hoeveel kan ik lenen? – rekenmodule

Hoeveel kan ik lenen

In veel gevallen kan het een uitkomst zijn om geld te lenen. Soms is er zelfs geen andere mogelijkheid. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij de aankoop van een huis. Vrijwel iedereen zal daarvoor een hypotheek moeten afsluiten. De hypothecaire lening is één van de bekendste vormen van geld lenen. Maar er zijn ook andere leningen verkrijgbaar, zoals de autolening of de persoonlijke lening. Ongeacht het doel dat u heeft, kunt u dus geld lenen bij een bank of een andere kredietverstrekker. Een vraag die altijd centraal staat, is hoeveel geld u (maximaal) kunt lenen?

simulatie

Uw situatie

Het is niet eenvoudig om het maximumbedrag te bepalen dat u kunt lenen. Dat bedrag is namelijk afhankelijk van vele factoren. Uw persoonlijke, financiële situatie speelt een bepalende rol. Alle banken en andere kredietverstrekkers, zullen informatie willen inwinnen over uw kredietwaardigheid. Op basis daarvan wordt bepaald óf u in aanmerking komt om geld te lenen, wat het maximum te lenen bedrag dan is, en tegen welke voorwaarden u kunt lenen.

Welke factoren zijn nu de belangrijkste bepalers van de leningvoorwaarden? Ten eerste is dat uw vaste maandelijkse inkomen. Als u de beschikking heeft over een vast contract, dan is dat een groot voordeel. Voor een aantal kredietverstrekkers is dit zelfs een noodzakelijke voorwaarde om een lening bij hen te kunnen aangaan. Als u over een vast maandelijks inkomen beschikt, dan biedt dat immers zekerheid aan de kredietverstrekker. Maar niet alleen het hebben een vaste stroom van inkomsten is bepalend, ook vaste kosten zijn van belang. Heeft u bijvoorbeeld te maken met hoge woonlasten, dan drukt dit op uw portemonnee. Er blijft dan maandelijks minder geld over om aflossingen en rentekosten te kunnen voldoen.

Andere factoren

Op basis van inkomsten en kosten, kunnen kredietverstrekkers al een aardige inschatting maken van het risico dat ze lopen, wanneer ze geld aan u uitlenen. Toch worden ook andere factoren in ogenschouw genomen. Zo wordt er naar uw leenhistorie gekeken. Heeft u een BKW-registratie op uw naam staan, dan heeft u in het verleden niet aan uw financiële verplichtingen kunnen voldoen. Banken en andere kredietverstrekkers zullen dan zeer terughoudend zijn.

Ook uw gezinssituatie speelt een rol. Bent u gehuwd of samenwonend met een partner die over een vast inkomen beschikt, dan spreekt dat absoluut in uw voordeel. Ook het al dan niet hebben van kinderen bepaalt voor een deel uw kredietwaardigheid. Kinderen zorgen immers voor extra kosten.

Rekenmodule

Bovenstaande factoren spelen allemaal een rol bij het bepalen van de leningvoorwaarden. Dus ook de maximale hoogte van de lening wordt op basis van deze informatie vastgesteld. Wilt u berekenen hoeveel u maximaal kunt lenen, dan kan dat met behulp van deze rekenmodule. Ook kunt u hiermee bijvoorbeeld berekenen hoeveel u maandelijks dient af te lossen of hoe lang de looptijd van uw lening is. Voordat u een bank of andere kredietverstrekker benadert, kunt u met behulp van deze module een goede inschatting maken van de mogelijkheden. Zo komt u goed voorbereid aan de onderhandelingstafel te zitten.

simulatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Let op: geld lenen kost ook geld.