Hoeveel kan ik lenen voor een eigen zaak?

lenen voor een eigen zaak

Bij het starten van een eigen zaak komt een hoop kijken. Het begint bij een idee, maar er is meer. U zult uw plannen serieus moeten gaan vormgeven in een ondernemingsplan en ook moet u op zoek naar alle praktische informatie die u nodig hebt. Hebt u de juiste opleiding in huis? Welke rechtsvorm gaat u kiezen voor uw bedrijf? Kunt u beroep doen op bepaalde steunmaatregelen? En natuurlijk: is mijn idee financieel haalbaar? Want er zijn genoeg mogelijkheden om van start te gaan met een goed idee zoals een starterslening. Lees alles over de financiële haalbaarheid van uw onderneming en over het vinden van voldoende kapitaal.

simulatie

Bekijk de financiële haalbaarheid van uw plan!
Wanneer u uw plannen op papier hebt gezet en bent overtuigd van het feit dat die plannen werkbaar en haalbaar zijn moet het financiële plaatje ook gaan kloppen. Het onderzoeken van uw financiële plan en de haalbaarheid hiervan kunt u bekijken middels het opstellen van een financieel plan met de cijfermatige vertaling van de ideeën en strategieën uit uw (marketing) plan. Door dit op te stellen krijgt u een beter overzicht of het goed zit met uw plan in financieel opzicht. U gaat kijken wat het kost om uw concept te realiseren en wat dit u gaat opleveren. U gaat ook kritisch bekijken welke kosten en opbrengsten u kunt verwachten uit uw activiteiten. Een belangrijke vraag is ook wat u moet investeren om uw plan levensvatbaar te maken. Ook of uw plan financieel rendabel is, is een enorm belangrijke vraag. Zoek dan ook goede antwoorden voor deze vraag en zorg ervoor dat u deze kunt onderbouwen tijdens het onderhandelen met mogelijke geldschieters.

Op zoek naar voldoende investeringsmiddelen
Het niet hebben van voldoende kapitaal om te investeren in uw onderneming levert problemen op. Er moet dus worden gezocht naar voldoende financiële middelen, en als u die zelf niet heeft zult u deze elders moeten zoeken. Het is echter niet gemakkelijk om zomaar een krediet te krijgen bij de bank. Enkel goed onderbouwde financieringsprojecten die voor een win-win situatie die ook voor de bank iets opleveren zijn interessant. Met een goed plan zult u dus gemakkelijker een krediet kunnen aanvragen. Er zijn een aantal mogelijkheden voor starters en steunmaatregelen van de overheid die uitkomst kunnen bieden. Het Participatiefonds is opgericht voor het ondersteunen van startende ondernemingen. Deze verstrekken dan ook startersleningen die gunstiger zijn dan die van de bank. Ook de bank heeft vaak startersleningen, al zijn deze een stuk commerciëler en dus ook vaak prijziger.
de hoogte van een Starterslening hangt onder andere af van uw eigen inkomen en uw vermogen. Op internet kunt u bij de instelling waar u wilt lenen vaak berekenen welk bedrag u kunt lenen.

Steun van de overheid voor startende ondernemers
Ook zijn er bepaalde initiatieven voor innovatieve projecten en bijvoorbeeld belastingvoordelen voor ondernemers die een milieuvriendelijke of energiebesparende investering doen. Ook steunt de Belgische overheid het lenen bij particulieren met de win-win lening. Hierdoor kunt u terecht bij familie en vrienden voor een lening die u een goedkopere lening en het risico van de geldschieter in bepaalde mate beperkt. Wanneer er een gebrek is aan waarborgen kan er een beroep worden gedaan op de Waarborgregeling. Hiermee kan een deel van de waarborgen worden overgenomen door de overheid. Het aanwerven van personeel kan ook zorgen voor een extra voordelen. Ook kunt u nagaan of bij uw gemeente of provincie nog aantrekkelijke maatregelen zijn voor startende ondernemers. Lees goed na welke voorwaarden en verbonden aan deze maatregelen. Niet iedere startende ondernemer komt in aanmerking voor steun van de overheid. Ook voor bestaande bedrijven zijn er vaak interessante voordelen.

simulatie

Hoeveel kan ik lenen als startende ondernemer?

Hoeveel kan ik lenen als startende ondernemer?

Wanneer u een eigen bedrijf wilt starten zult u moeten zorgen voor een startkapitaal. Daarnaast zijn er natuurlijk nog veel meer kosten voor bedrijven die moeten worden geleend. Vaak kunt u met een starterslening zorgen dat u over voldoende geld beschikt voor het levensvatbaar maken van uw bedrijf. Daarnaast zijn er nog subsidies waar u mogelijk voor in aanmerking komt als startende ondernemer.

simulatie

Lenen als startende ondernemer
Om startende ondernemers te stimuleren en op weg te helpen zijn er vaak een aantal leningen en subsidies die voordelig zijn voor startende ondernemers. Een voorbeeld van zo’n voordelige lening voor starters is bijvoorbeeld de win-win lening. De Vlaamse overheid wil met deze regeling particulieren aanmoedigen om geldmiddelen ter beschikking te stellen voor nieuwe ondernemingen waardoor er dus voor een startende ondernemer gemakkelijker een kapitaal te vinden is in de directe omgeving. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van geld aan bijvoorbeeld een kennis, vriend of familielid met een KMO. Met de win-win lening kunt u dan korting krijgen bij de belasting. Als de lener het bedrag toch niet kan terugbetalen kan de investeerder geld terugkrijgen door middel van ‘fiscale recuperatie’. Hierbij krijgt hij 30 procent van het niet betaalde bedrag terug via eenmalige belastingvermindering. Voor deze regeling komen ondernemers in aanmerking met een in Vlaanderen (met uitzondering van Brussel dus) gevestigde kmo met economische activiteit. De win-win lening kan maximaal 200.000 euro bedragen en moet minimaal 8 jaar lopen. Kijk voor meer informatie over deze manier van lenen op winwinlening.be.

Ook de starterslening is een goed middel dat wordt aangeboden om startende initiatieven te ondersteunen. Deze wordt enkel toegekend aan startende ondernemers. De Belgische overheid en de banken willen op deze manier startende ondernemers stimuleren en op weg helpen naar een mooie toekomst. Hoeveel u kunt lenen hangt af van een aantal factoren. Het bedrijfsplan moet bijvoorbeeld aan de bank worden voorgelegd waaruit deze precies kan opmaken wat de activiteiten precies zullen inhouden en wat u verwacht nodig te hebben voor het uitvoeren van al uw activiteiten. Vervolgens zal er worden gekeken naar het bedrag dat u nodig hebt om het bedrijf levensvatbaar te maken. Vaak kunt u dit bedrag dan lenen met behulp van een starterslening. Er bestaan echter twee verschillende startersleningen. De gebruikelijke starterslening is die van het zogenaamde Participatiefonds. Ook zijn er banken die startersleningen verstrekken. Deze zijn een stuk commerciëler waardoor er vaak meer kosten bij komen kijken. Het is echter bij een starterslening altijd de intentie van de verstrekker om een ondernemer of onderneming te helpen bij een vliegende start!

Steun van de overheid voor startende ondernemers
De Belgische overheid steunt ondernemers op verschillende vlakken met bijvoorbeeld subsidies en regelingen. Een voorbeeld hiervan is het recht op een werkloosheidsuitkering. Elke startende ondernemer die zijn activiteiten om objectieve redenen moet stopzetten kan zijn recht op werkloosheidsuitkeringen hernemen. Het Participatiefonds is opgericht om het eigen vermogen van KMO’s, ondernemers en vrije beroepen te versterken en de werkloosheid te bestrijden. Hier kunnen dus gunstige leningen worden afgesloten door startende ondernemers aan de hand van verschillende formules. Soms moet er dan ook een deel eigen kapitaal worden ingebracht of zijn er bepaalde voorwaarden verbonden aan de looptijd of rente. De overheid steun vennootschappen tijdens de eerste drie jaar van hun oprichting vrijgesteld worden van de vennootschapsbijdrage. Ook kan iemand die zich voor de eerste keer als zelfstandige vestigt worden vrijgesteld van verhoging van de belastingen in het geval dat zij niet voldoende vooraf kunnen betalen.

simulatie

Hoeveel kan ik lenen als bedrijf?

lenen als bedrijf

Denk hierbij aan bijvoorbeeld een auto, inboedel of een nieuw bedrijfspand. Hoeveel u kunt lenen voor uw bedrijf hangt natuurlijk helemaal af van verschillende factoren en natuurlijk van de cijfers van het bedrijf. Ook de Belgische overheid heeft verschillende initiatieven om zelfstandig ondernemers te ondersteunen.

simulatie

Een zakelijke lening bij de bank
Voor bedrijven is er natuurlijk ook de mogelijkheid om te lenen bij de bank. U kunt bijvoorbeeld lenen om uw bedrijfsactiviteiten te ondersteunen met een lening die een looptijd heeft die langer is dan een jaar. Deze leningen hebben vaak flexibele looptijden en kunnen vaak gemakkelijk worden berekend en afgesloten. Op de website van de bank kunt u vaak gemakkelijk vinden welke lening past bij uw bedrijf. U kiest dan uit een aantal kredietformules voor een looptijd langer dan een jaar. Door een afspraak bij de bank te maken kunt u zich laten adviseren voor de beste lening voor uw bedrijf en de behoeften van uw bedrijf. Zo zijn er bijvoorbeeld leningen die u in staat stellen voor het investeren in nieuw materiaal of modernisering van uw bedrijf, maar ook voor bijvoorbeeld het leasen van bedrijfswagens. Ook kunt u bij de bank terecht voor bankgarantie. U kunt uw overeenkomst met deze kredietvorm garanderen. In geval van het niet kunnen nakomen van uw verplichtingen wordt het beschuldigde bedrag van u overgenomen. Er zijn vaak ook tal van korte leningen te krijgen die u helpen met het op pijl houden van bijvoorbeeld de liquide middelen van uw zaak. Zo kunt u zelfs uw belastingen financieren, de betaling van het vakantiegeld of de eindejaarsuitkering van uw werknemers verspreiden over een jaar of extra krediet opnemen. Meestal kan dit vanaf 2.000 euro. Een onverwachte uitgave financieren? Vaak kunt u een korte lening afsluiten en krediet opnemen voor uw bedrijf. Dit kan meestal vanaf 50.000 euro. Veel ondernemers vinden het ook fijn om de financiële risico’s die zij lopen te verminderen. Zo zorgt u voor een financiële armslag en voldoende liquide middelen die u kunt lenen bij de bank. Hoeveel u kunt lenen voor uw onderneming hangt volledig af van uw eigen middelen en de cijfers van uw bedrijf.

Maatregelen voor gevestigde bedrijven door de overheid
Een voorbeeld van steun maatregelen van de federale overheid is bijvoorbeeld een belastingkrediet bij toename van het eigen vermogen. KMO’s die in aanmerking komen voor een verlaagd vennootschapsbelasting tarief kunnen een belastingkrediet krijgen van 7,5% berekend op de toename van het eigen vermogen. Hiervoor geld een maximum van 19.850 euro. Eenmanszaken genieten van een belastingkrediet van 10% berekend op de toename van het eigen vermogen, tot 3.750 euro. Een andere maatregel is de investeringsaftrek. Een onderneming die bij de start of bij uitbreiding investeert kan een percentage van de waarde van die investering aftrekken van de belastbare winst. Dit kan eenmalig maar ook tijdens de gehele afschrijvingsperiode van de desbetreffende investering. Een investering die energiebesparend of milieuvriendelijk is, kan leiden tot een hogere investeringsaftrek, net als investeringen in octrooien en bedrijfsbeveiliging. Ook is er de notionele intrestaftrek, waarbij bedrijven een bepaald percentage (afhankelijk van de grootte van de onderneming) van het ‘gecorrigeerde’ eigen vermogen kunnen aftrekken van de belastbare winst. Ook is er een aanmoediging voor het tewerkstellen van personeel waarbij u steunmaatregelen ontvangt bij het aanwerven van nieuw personeel.

Maatregelen voor gevestigde ondernemingen vanuit het Vlaams Gewest
Om ondernemers aan te moedigen heeft ook het Vlaams Gewest een aantal stimulerende maatregelen om ondernemers te ondersteunen. Zo is er subsidie op de diensten van erkende dienstverlening voor bijvoorbeeld opleiding, advies, kennisoverdracht en mentorschap. Ook is er de waarborgregeling. Hierbij schiet de Vlaamse overheid te hulp wanneer een gebrek aan waarborgen een banklening in de weg staat. De Vlaamse overheid kan dan tot 75% van de lening waarborgen.

simulatie

Hoeveel kan ik lenen als alleenstaande?

lenen als alleenstaande

Met z’n tweeën heb je vaak meer mogelijkheden wat leningen betreft. Het gezamenlijke inkomen is groter en dus is het gemakkelijker om een omvangrijke lening af te sluiten. Een hypotheek afsluiten bijvoorbeeld is niet zo gemakkelijk wanneer u alleenstaand bent. Tegenwoordig kan er niet zo’n groot bedrag meer worden geleend als vroeger en het inkomen zal dan tamelijk hoog moeten zijn, wil de bank bijvoorbeeld een hypotheek verstrekken die daadwerkelijk voldoende is voor het kopen van een huis of appartement.

simulatie

Een hypothecaire lening voor een alleenstaande
Of u nu gescheiden bent of single door het leven gaat, het kan zomaar zijn dat u zich afvraagt of u als alleenstaande een woonkrediet kunt krijgen. U zult dan namelijk de afbetaling van deze lening ook in uw eentje moeten dragen. Het komt echter steeds vaker voor dat er mogelijkheden zijn voor alleenstaanden om een hypothecaire lening af te sluiten. Het aantal alleenstaanden dat een woonkrediet aanvraagt, neemt namelijk ieder jaar toe. Tegenwoordig is zelfs een derde van alle aanvragen gedaan door personen die alleen een lening afsluiten. Alleenstaanden lenen vaak enkel voor de aankoop van een appartement dan een huis en ze kiezen ook minder voor het renoveren van een woning dan koppels. Ook lenen zij dan juist weer vaak voor de aankoop van een huis.

Hoe hoog is het woonkrediet dat u kunt krijgen?
Als alleenstaande wordt gemiddeld 115.00 euro geleend. Koppels lenen gemiddeld 135.000. Dit toont dus aan dat het mogelijk is om een lening af te sluiten als alleenstaande. Maar hoeveel kunt u dan nu daadwerkelijk lenen? Dit hangt af van uw inkomen, de duur die u wenst voor de lening en de eisen die u stelt. Wilt u bijvoorbeeld een looptijd van 20 jaar dan zult u meer moeten afbetalen. Met een looptijd van 30 jaar blijft er maandelijks iets meer ruimte over om andere dingen te doen. Er is dus veel mogelijk en al die mogelijkheden brengen verschillende bedragen met zich met die u maximaal kunt lenen. De rentevaste periode die u kiest, bijvoorbeeld 5, 10 of 15 jaar, zorgt er ook voor dat het bedrag dat u kunt lenen hoger of lager wordt. Wilt u graag weten wat u maandelijks kunt afbetalen? Pas dan de 1/3-regel doet. Elke maand kunt ongeveer een derde van uw inkomen reserveren voor het aflossen van de lening. De rest van het inkomen is nodig voor het betalen van vaste lasten en andere leef kosten zoals gas, water en licht, telefoonrekeningen en boodschappen.

Geld lenen als alleenstaande ouder
De kans bestaat ook dat u als alleenstaande in aanmerking komt voor een sociale lening. Wanneer u hier in geïnteresseerd bent kunt u terecht bij de Vlaamse Maatschappij voor sociaal Wonen (VMSW) voor het Vlaams Woningfonds of een Vlaamse woonlening. Bent u alleenstaande ouder? Dan is de kans groot dat u goedkoper en gemakkelijker kunt lenen voor het huis dat u wilt financieren voor uw gezin. Als enige kostwinner is het niet gemakkelijk om voldoende geld te lenen bij de banken, maar met een sociale lening of sociaal woonkrediet is er meer mogelijk voor u als alleenstaande ouder. Het is dan mogelijk goedkoper te lenen dan bij de bank. Je kunt namelijk tegen een lagere rentevoet lenen waardoor je gemakkelijker een bedrag kunt lenen dat voldoende is voor de woning die je wilt kopen. Er zijn een aantal voorwaarden aan deze sociale lening. Je inkomen hoeft echter niet enorm laag te gaan, je komt meestal als gezin met een inkomen in aanmerking. Er wordt gekeken naar wat je gaat aankopen en de rentevoet hangt af van bijvoorbeeld het aantal kinderen en personen dat je ten laste hebt, het netto inkomen en waar de woning wordt gekocht. Er moet minsterns een kind ten laste zijn en men mag niet beschikken over een andere woning. Je mag een bepaald maximum inkomen hebben om in aanmerking te komen voor een sociale lening. Kijk voor alle informatie op www.vlaamswoningfonds.be.

simulatie

Hoeveel kan ik lenen als student?

lenen als student

Iedereen weet natuurlijk dat studeren helemaal niet goedkoop is. Er komt een hele hoop bij kijken: collegegeld, schoolboeken en andere studiematerialen en misschien zelfs wel een studentenkot. En dan komen er natuurlijk ook nog de nodige uitgaven bij: verzekeringen, boodschappen, telefoonkosten, een internetrekening, noem het allemaal maar op. En, je wilt natuurlijk ook wel leuke dingen blijven doen. Gelukkig krijg je als student vaak studiefinanciering, en zijn er toeslagen voor bijvoorbeeld zorgkosten. Maar een bijbaan is onvermijdelijk. Sommige studenten moeten echter toch verder gaan kijken. Een studenten job is namelijk niet altijd mogelijk, omdat de meeste tijd toch in je studie gaat zitten. En als ook je ouders niet kunnen bijspringen zit er toch niets anders op: een studentenlening!

simulatie

Leningen die aansluiten bij het studentenleven
Het afsluiten van een lening om studie en studiekosten te kunnen afbetalen is al lang niet meer zo ongewoon. Het is vaak een geschikt alternatief, en het afsluiten van zo’n lening levert meestal weinig problemen op. Voor banken is een lening aan een student namelijk een goede investering. Maar, ook hier moet er rekening worden gehouden met het feit dat geld lenen ook geld kost. Die lening zal toch echt tijdig moeten worden terugbetaald. Gelukkig heeft een studentenlening over het algemeen goede voorwaarden. Over het algemeen is de rente namelijk een stuk lager dan bij de klassieke lening en je kunt zelfs afspreken dat de lening pas wordt terugbetaald vanaf het moment dat je klaar bent met studeren. Vaak is de aflostijd van een studentenlening zo’n vijftien tot vijfentwintig jaar. Voldoende tijd dus om na uw studie alles op tijd te kunnen terug betalen. Ook is er soms de mogelijkheid om zelfs een renteloze studielening af te sluiten via de hogeschool of universiteit. Deze kunnen dan worden aangevraagd bij de sociale dienst van de instelling. Bij de instelling kunt u terecht voor alle informatie over die manier van lenen. Ook is er de mogelijkheid om een renteloos voorschot aan te vragen op uw studietoelage. Deze wordt door de Vlaamse Gemeenschap verleend.

Hoeveel kan ik krijgen?
Er zijn er een aantal privé fondsen die leningen toekennen – zoals het BGJG (Bond voor grote en jonge gezinnen), de Stichting Fernand Lazard, het Limburgs studiefonds en de Vereniging van Burgerlijk Ingenieurs uit Leuven – die studenten de mogelijkheid bieden om aan geld te komen mocht de studiebeurs ontoereikend zijn om alle studiekosten te dekken.
Mocht u hier geen lening kunnen verkrijgen dan kunt u vaak bij een bank een lening op afbetaling voor diverse doeleinden afsluiten. Die lening is volledig online aan te vragen en u bepaalt zelf het vaste bedrag dat u maandelijks weer wilt aflossen. De bank koppelt hier vervolgens de looptijd van de lening aan vast. Aan deze lening is een vaste rente gekoppeld, waar geen extra kosten bovenop komen. Wat u precies kunt lenen is vaak online te berekenen door kort een aantal gegevens in te vullen.
Leen nooit te veel!
Het is natuurlijk erg verleidelijk om, als u eenmaal een lening kunt krijgen, meteen maximaal te lenen. Geldzorgen zijn op dat moment dan gewoon voor later. Met een goede vaste baan is die studie zo afgelost wordt vaak gedacht. Niets is echter minder waar. Een flink bedrag per maand loopt tijdens de looptijd van uw studie nu eenmaal flink op. Een studie duurt toch al gauw 4 jaar, en de geleende bedragen lopen vaak ontzettend op. De rente die soms toch echt betaald moet worden over een lening zult u dus ook daar bij op moeten tellen. Minder lenen kan dus ook daadwerkelijk zorgen dat u geld bespaart. Leen dan ook nooit meer dan nodig om te voorkomen dat u de lening niet op tijd kunt afbetalen. Het komt voor dat studenten na het studeren een nieuwe lening moeten afsluiten om een studenten lening tijdig te kunnen financieren. Al snel komt u dan in een financiële situatie terecht die erg lastig te doorbreken is.

simulatie

Hoeveel kan ik lenen als zelfstandige?

lenen als zelfstandige

Heeft u uw dagelijkse job en vast inkomen verruild voor het ondernemerschap? Dan zult u merken dat deze beslissing een hoop veranderingen met zich meebrengt. Het inkomen verandert bijvoorbeeld per maand, want het ligt er maar net aan hoeveel u aan het werk bent en wat er precies binnen komt aan werk. Daarnaast draait werken als zelfstandige om het doen van investeringen, en daarvoor is geld nodig. Bent u als zelfstandige op zoek naar een lening en bent u benieuwd hoe veel u kunt lenen? Lees dan voor meer informatie over dit onderwerp onderstaand artikel.

simulatie

Participatiefonds

Personen die in België een eigen bedrijf of onderneming willen opstarten kunnen voor startkapitaal bij verschillende kredietinstellingen terecht. Het is mogelijk om startkapitaal bij de bank aan te vragen, maar die stelt vaak strenge eisen en vragen om een hoge eigen inbreng. Er wordt gevraagd om een goed doordacht businessplan en u moet zelf garant kunnen staan voor de investering.

 

Als ondernemer kunt u daarom ook terecht bij het participatiefonds. Dit is een federale kredietinstelling die jongende ondernemers, beginnende zelfstandigen en werkzoekenden met een ondernemingsplan helpen bij het waarmaken van hun ideeën. Hiervoor bestaan er een aantal lange termijnformules, die voor de kredietnemer wordt afgesloten voor een periode van vijf tot tien jaar. Voor personen die recht hebben op een uitkering en werkzoekenden met een ondernemingsplan wordt er niet alleen financiële hulp verstrekt, maar ook andere steun zoals juridisch advies en advies over boekhouding.

 

Speciale lening voor ondernemers

Er zitten verschillende voordelen aan het afsluiten van een lening bij het participatiefonds. De rentevoet ligt bijvoorbeeld lager dan bij een klassieke bank. Het leenbedrag wordt opgedeeld in twee helften waarbij de ene helft door de bank wordt betaald en de andere helft door het participatiefonds. Als u als startende ondernemer bijvoorbeeld een lening bij het fonds aangaat van 250.000 euro, betreft het in feite een lening van 500.000 euro waarbij de tweede helft door de bank wordt betaald. Deze lening kan worden aangevraagd bij de bank waar u het investeringskrediet aanvraagt. Als de bank hiermee akkoord gaat, sturen zij uw dossier door naar het participatiefonds waar vervolgens beslist wordt of uw project wordt gefinancierd.

 

De stap naar het ondernemersvak is er niet zomaar een. Werken als zelfstandige brengt onzekerheden met zich mee, maar het is ook een spannend vak en u kunt voor uzelf aan de slag. Zorg ervoor dat uw ondernemingsplan bij de aanvraag van een lening goed in orde is, zodat de kans groter is dat u een lening verstrekt krijgt. Hopelijk kunt u dan snel aan de slag met uw eigen project, en ziet u snel uw eigen droom tot stand komen.

simulatie

Hoeveel kan ik lenen als ik schulden heb?

lenen voor een huis

Banken en kredietverstrekkers zien het niet als de ideale oplossing, maar het is niet onmogelijk om geld te lenen terwijl u schulden heeft. Als uw bank er vanuit gaat dat u de lening kunt terugbetalen zullen zij deze wel verstrekken. Er bestaan verschillende mogelijkheden voor het afsluiten van een lening met een schuld. U kunt bijvoorbeeld de afzonderlijke leningen samenvoegen, zodat uw schuldenlast overzichtelijk wordt. Lees daar meer over in onderstaand artikel.

simulatie

Meerdere leningen

Steeds meer mensen verkeren in een schuldsituatie. Gezinnen die sinds de economische crisis in geldnood kwamen en de eindjes maar moeilijk aan elkaar konden knopen zijn leningen aangegaan en hebben moeite om die terug te betalen. Geld lenen om deze schulden te kunnen terugbetalen is een optie, maar geeft ook het risico om in een neerwaartse spiraal terecht te komen. Het is echter niet onmogelijk en er bestaan een paar opties om dit te kunnen doen.

 

Het is moeilijker om een lening te krijgen wanneer u nog andere leningen en schulden open heeft staan. Banken en kredietverstrekkers kunnen zien dat u bij het BKR geregistreerd staat en zullen er minder positief tegenover staan om u een nieuwe lening aan te bieden. Wilt u toch graag een nieuwe lening aangaan ondanks het feit dat u schulden heeft, dan kan de bank berekenen of u de nieuwe lening wel zult kunnen afbetalen.

Openstaande leningen samenvoegen

Dit kan bijvoorbeeld door al uw openstaande leningen samen te laten voegen. Dat betekent dat u niet meer allerlei aparte leningen afbetaalt, maar deze samenvoegt in één nieuwe lening. Dit heeft als voordeel dat u nu maar één keer de kosten en rente betaalt, in plaats van alle losse rentes en kosten die komen kijken bij al die verschillende leningen. Een ander voordeel hiervan is dat uw schuldenlast er overzichtelijk van wordt. Wanneer u te maken heeft met allerlei verschillende leningen, schulden en rekeningen wordt het moeilijk het overzicht te bewaren en ziet u de zaken misschien nog minder positief in dan ze in werkelijkheid zijn. De bank kan u helpen bij het berekenen van het bedrag dat het kost om alle leningen samen te laten voegen zodat u hier uw voordeel uit kunt halen.

 

Het is met een lening die u afsluit om uw schulden te kunnen betalen natuurlijk niet de bedoeling dat u nog verder in de schulden terecht komt. Daarom is het belangrijk om alle voor- en nadelen van een lening te bekijken en te overwegen. Adviseurs zijn vaak bereid om u daar zo goed mogelijk bij te helpen, zodat uw financiële situatie er weer wat rooskleuriger uit zal gaan zien.

 
simulatie

Hoeveel kan ik lenen met een uitkering?

lenen met een uitkering

Ook voor mensen die van een uitkering moeten leven is het soms nodig om geld te lenen. Geld lenen zonder vast inkomen maar met een uitkering is een risico, maar het is zeker niet onmogelijk. Zit u in geldnood maar leeft u van een uitkering? Lees dan in dit artikel over de mogelijkheden die er zijn wat betreft het lenen van geld voor mensen met een uitkering.

simulatie

Geen hoge verwachtingen

Ook mensen zonder inkomen kunnen op een bepaald moment in geldnood zitten en wanneer zij dan bijvoorbeeld niet bij een familielid terecht kunnen, is het belangrijk om te weten wat hun mogelijkheden zijn op het gebied van geld lenen. In de financiële wereld wordt geld lenen zonder inkomen gezien als zeer risicovol, maar het is niet onmogelijk en er bestaan wel degelijk oplossingen voor.

 

 

Het lenen van geld brengt altijd risico’s met zich mee ook voor mensen die wel een vast inkomen hebben, maar voor personen die leven van een uitkering is het extra lastig. De mogelijkheden worden immers beperkt door het feit dat er maar weinig geleend kan worden, omdat er ook weinig geld is om terug te betalen. Het is vooral belangrijk dat u van tevoren goed nadenkt over de financiële situatie die u aankunt.

 

Om geld te lenen zonder inkomen wordt er gekeken naar andere financiële zaken dan waarmee normaal gesproken rekening mee wordt gehouden. De uitkering wordt gezien als een bron van inkomsten, maar die ligt uiteraard veel lager dan bij een normaal maandelijks inkomen. Het bedrag van de uitkering geldt dan als uitgangspunt voor de lening, maar dan wordt het maandelijks kapitaal dat overblijft zeer klein. U moet immers van uw uitkering kunnen rondkomen en daarnaast ook nog de lening afbetalen. Houd er daarom vooral rekening mee dat u niet te veel kunt verwachten van een lening wanneer u die krijgt verstrekt op basis van een uitkering.

 

Zet voordat u besluit om een lening aan te gaan terwijl u leeft van een uitkering, alle voor- en nadelen van de lening op een rijtje. Schakel desnoods een adviseur in die u kan helpen bij het nemen van een beslissing. Via internet zijn er allerlei rekenmodules te vinden die u kunnen helpen bij het bereken van het bedrag dat u maandelijks kwijt zou zijn aan een lening. Dit zal geen hoog bedrag zijn, daarom is het belangrijk uw verwachtingen misschien enigszins bij te stellen. Het wordt voor iedereen afgeraden om meer te lenen dat u kunt betalen, ook voor mensen met een vast inkomen. Zorg ervoor dat u door het lenen niet in een financiële gevarenzone terecht komt.

 
simulatie

Hoeveel kan ik lenen met mijn loon?

lenen voor een huis

De meeste mensen zullen er wel eens last van hebben: een situatie waarbij er onverwachts een vrij grote som geld nodig is, bijvoorbeeld als de wasmachine er opeens mee ophoudt of de auto met pech langs de kant van de weg komt te staan. Tenzij u een potje heeft voor onverwachte uitgaven, is er de mogelijkheid dat u geld moet lenen bij de bank om bepaalde reparaties of de aanschaf van een nieuw product te kunnen bekostigen. Geld lenen is echter niet zonder risico’s en daarom is het belangrijk om te weten hoeveel geld u precies kunt lenen, zonder tijdens afbetaling in de financiële problemen te komen. Bent u benieuwd hoe veel u kunt lenen met uw vaste inkomen, lees dan verder in dit artikel.

simulatie

Individuele verschillen

De vraag ‘Hoeveel kan ik lenen?’ lijkt simpel, maar er zitten toch nogal wat haken en ogen aan het systeem van geld lenen. U moet over een lening bijvoorbeeld altijd rente betalen, wat betekent dat een lening uiteindelijk duurder is dan de hoeveelheid geld die u in werkelijkheid heeft geleend.

 

Allereerst is het belangrijk dat het per individu verschilt hoeveel er geleend kan worden. De hoogte van het krediet dat u kunt aanvragen hangt bijvoorbeeld af van het maandelijks vast inkomen. Dit hoeft bij de aanvraag van een kleine lening niet zo hoog te zijn als bijvoorbeeld voor een hypothecaire lening, waarvoor de bank tegenwoordig eist dat u minimaal 1000 euro per maand overhoudt. Dat betekent dat u waarschijnlijk geen lening aan kunt vragen wanneer er geen sprake is van een vast inkomen. Ook wordt er een maximum bedrag vastgesteld dat u kunt lenen. Dit is om de kredietnemer evenals de kredietverstrekker te beschermen. Wordt er meer geleend dan u daadwerkelijk terug kunt betalen, dan loopt u het risico om in financiële onzekerheid terecht te komen en heeft de bank geen zekerheid het geld terug te krijgen. Het maximum bedrag dat u kunt lenen hangt af van uw persoonlijke financiële situatie. Deze wordt bepaald door een combinatie van vaste inkomsten, maandelijkse lasten en andere vaste uitgaven. De maximale som is dan het bedrag dat geleend kan worden zonder dat de kredietnemer zichzelf in financiële moeilijkheden brengt. Meestal ligt dit bedrag niet hoger dan een derde van de vaste inkomsten.

 

Wilt u graag weten hoeveel geld u precies kunt lenen voor een bepaalde uitgave, dan zijn er op internet rekenmachines te vinden die u kunnen helpen bij het berekenen van uw maximale leenbedrag. U vult dan een paar gegevens in zoals inkomsten, uitgaven en of u alleen leent of met uw partner samen, omdat in dat geval het gezamenlijk inkomen telt. Op die manier kunt u precies zien of het voor u veilig is om te lenen en zo ja, voor welk bedrag u dan het beste een lening kunt aanvragen.

simulatie

Hoeveel kan ik lenen voor een buitenverblijf?

lenen voor een huis

Wat zou er heerlijker zijn dan in het weekend even ontsnappen aan de dagelijkse drukte in uw eigen buitenverblijf? Een strandhuisje aan de kust, een vakantiehuis in de Ardennen of uw eigen appartement in het centrum van uw favoriete stad, we dromen er allemaal wel eens van. Bent u nou de persoon die zijn dromen altijd werkelijkheid wil laten worden en wilt u graag overgaan tot het daadwerkelijk kopen van een buitenverblijf? Dan kunt u in dit artikel lezen over alles wat er bij het kopen van een tweede verblijf komt kijken.

simulatie

Persoonlijk gebruik of verhuren?

Wat u eerst voor uzelf moet bepalen, is wat het doel wordt van het buitenverblijf: wilt u dit gaan verhuren of er zelf intrek nemen op de momenten dat u dat graag wil? Daarnaast moet er rekening gehouden worden met eventuele renovaties of verbouwingen. Koopt u een nieuwbouwwoning dan komen deze overwegingen waarschijnlijk niet aan bod, maar koopt u een pand dat aan wat modernisering toe is dan heeft dat natuurlijk ook effect op de kosten. Verlies daarom niet het financiële totaalplaatje uit het oog en houd rekening met de toekomst. Bekijk bijvoorbeeld de kans dat u het verblijf in de toekomst met een meerwaarde kunt verkopen. Hierbij is het ook belangrijk dat u de populariteit van het gebied in acht neemt: gebieden waarbij de prijzenmarkt een opgaande trend laat zien, bieden voordelen.

 

Investering voor de toekomst

De aanschaf van een buitenverblijf is een flinke investering. U moet er waarschijnlijk een lening voor afsluiten bij de bank. Hoeveel u hiervoor kunt lenen, hangt af van de waarde van het huis en uw financiële verleden. Als u bijvoorbeeld nog bezig bent met leningen afbetalen, kunt u het lopende krediet heropnemen om als hypothecaire lening voor het tweede huis te gebruiken. Dat wil niet zeggen dat u als investeerder niet direct kunt genieten van een aantal voordelen. Besluit u om het buitenverblijf te verhuren, heeft u er het hele jaar een vast inkomen bij. Als het appartement of huisje eenmaal is afbetaald en u kunt het met een meerwaarde verkopen, plukt u voor uw pensioen de volle vruchten van deze investering.

 

Voordat u besluit tot het maken van uw eerste vastgoedinvestering, zijn er nog wel een aantal fiscale zaken om rekening mee te houden. Met een buitenverblijf komt u bijvoorbeeld niet in aanmerking voor een woonbonus zoals met een eerste eigen huis, maar voor het fiscaal stelstel van lange termijn sparen. Mocht u dit al doen of loopt er nog een woonkrediet voor een andere woning, kunt u misschien geen aanspraak maken op een fiscaal voordeel. Daarnaast is de aankoop van een buitenverblijf in België niet gevrijwaard van registratierechten en jaarlijkse voorheffingen. Ook betaalt u gewoon persoons- en gemeentebelasting.

Deze fiscale voor- en nadelen nemen niet weg dat een investering in een buitenverblijf veel rendement kan opleveren. Wanneer u het vakantiehuis of appartement voor een mooie, maandelijkse prijs kunt verhuren bent u verzekerd van een goed vast inkomen. Daarnaast is het een spannende onderneming waarmee u misschien wel weer een stap dichter bij uw droom bent.

simulatie

Let op: geld lenen kost ook geld.